All PRODUCT

New

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ,2.5 KW,220V,210 cc,Gasoline Generator

฿ 7,700 ฿ 7,700
New

เครื่องปั่นไฟพกพา เบนซิน 2 จังหวะ ,0.65 kW,220V

฿ 3,600 ฿ 3,600
New

เครื่อปั่นไฟดีเซลเก็บเสียง POLO KDE8500CE กำลังไฟออกสูงสุด : 6.5 KW ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 18 ลิตร

฿ 35,600 ฿ 35,600
New

13 แรงม้า,220V,ใช้งานต่อเนื่อง 9 ชม.,5.0kw

฿ 16,600 ฿ 16,600
New

13 แรงม้า,220V,ใช้งานต่อเนื่อง 9 ชม.,5.0kw

฿ 14,750 ฿ 14,750
New

กำลังไฟฟ้า 5.5 KW แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ 230V เครื่องยนต์ 188 F (10HP)

฿ 42,850 ฿ 42,850
New

กำลังไฟฟ้า 5.0 KW แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ 230V เครื่องยนต์ 188 F (10HP)

฿ 32,850 ฿ 32,850
New

กำลังไฟฟ้า 10.5 KW แรงดันไฟ 1 เฟส 230V แรงดันไฟ 3 เฟส 400V

฿ 85,050 ฿ 85,050
New

กำลังไฟ 380V. : 5.0 - 5.5 Kw. / 6.8 kva กำลังไฟ 220V. : 4.8 - 5.3 Kw. / 6.5 kva เครื่องยนต์ 10 HP , เชือกดึงสตาร์ท /กุญแจ

฿ 27,450 ฿ 27,450
New

เเรงดัน 220V , กำลังไฟ 5.5KW, เครื่องยนต์ 10 HP , เชือกดึงสตาร์ท /กุญแจ

฿ 28,050 ฿ 28,050
New

กำลังไฟฟ้า 7.5 KW แรงดัน 220V-50Hz เครื่องยนต์ 16 HP / 439 CC

฿ 17,960 ฿ 17,960
New

กำลังไฟฟ้า 1.0 KW แรงดัน 220 V ทำได้ได้ต่อเนื่อง 9 ชม. การใช้งาน เชือกดึงสตาร์ท / กุญแจ

฿ 5,750 ฿ 5,750
New

เชือกดึงสตาร์ท /กุญแจ กำลังไฟ 9.9KW  เครื่องยนต์ 15HP กระบอกสูบ x ความเร็วรอบ 567 cc x 3000 rpm

฿ 47,770 ฿ 47,770
New

สตาร์ทด้วยกุญแจ (เก็บเสียง) กำลังไฟ 9.9KW  เครื่องยนต์ 15HP

฿ 55,800 ฿ 55,800
New

สตาร์ทด้วยกุญแจ (เก็บเสียง) กำลังไฟ 7.7KW  เครื่องยนต์ 13HP

฿ 31,750 ฿ 31,750
New

กำลังไปออก 5.0 kw/5.5 kw ทำงานต่อเนื่องได้นาน 6 ชั่วโมง เก็บเสียง

฿ 28,300 ฿ 28,300
New

เชือกดึงสตาร์ท / กุญแจ ขนาดเครื่องยนต์ 7.5HP กำลังไฟ  3.5 - 5.5 KW

฿ 10,300 ฿ 10,300
New

กำลังไฟ 1.0 กิโลวัตต์ (เสียงเงียบ) การใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง เครื่องยนต์ 2.2 แรงม้า

฿ 30,800 ฿ 30,800
New

แรงดัน 220V,กำลังไฟ 7.0KW,กุญแจสตาร์ท/เชือกดึงสตาร์ท,เสียงเงียบ

฿ 33,200 ฿ 33,200
New

แรงดัน 220V,กำลังไฟ 7.0KW,กุญแจสตาร์ท/เชือกดึงสตาร์ท,ATS สลับไฟอัตโนมัติ

฿ 27,150 ฿ 27,150
New

แรงดัน 220V,กำลังไฟ 3KW,กุญแจสตาร์ท/เชือกดึงสตาร์ท

฿ 18,350 ฿ 18,350
New

แรงดัน 220V,กำลังไฟ 8.5 KW,กุญแจสตาร์ท/เชือกดึงสตาร์ท

฿ 17,250 ฿ 17,250
New

แรงดัน 220V,กำลังไฟ 6 KW,กุญแจสตาร์ท/เชือกดึงสตาร์ท

฿ 15,740 ฿ 15,740
New

ไม่แถมแบตเตอรี่ กำลังไฟฟ้า 5.5 กิโลวัตต์ กำลังไฟใช้งานปกติ 5.0 กิโลวัตต์

฿ 39,990 ฿ 39,990
New

กำลังไฟฟ้า 2.5 กิโลวัตต์ กำลังไฟใช้งานปกติ 2.3 กิโลวัตต์

฿ 13,300 ฿ 13,300
New

กำลังไฟออกสูงสุด  7.0 Kw. / 8.7 Kva เครื่องยนต์ 498 cc (3 แรงม้า)

฿ 35,200 ฿ 35,200
New

วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ สตาร์ทกุญแจ ขนาดเครื่องยนต์/ปริมาตรกระบอกสูบ 10HP/418 cc

฿ 27,750 ฿ 27,750
New

FORD เครื่องปั่นไฟเบนซีน FG4650E เชือกดึงสตาร์ท/กุญแจสตาร์ท ขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 7.0HP

฿ 12,150 ฿ 12,150
New

การใช้งานพนักงานเชือกดึงสตาร์ท / สตาร์ทกุญแจ ขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 15HP กระแสไฟออก 5000W / 5400W

฿ 23,550 ฿ 23,550
New

เชือกดึงสตาร์ท/กุญแจสตาร์ท ขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 15HP ทำงานต่อเนื่องได้นาน 12 ชั่วโมง

฿ 24,750 ฿ 24,750

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com